BOEKRESTAURATIE

Het restaureren van boeken is een van de belangrijkste activiteit Handboekbinderij Spitsel. De boeken die binnenkomen zijn altijd zeer waardevol, maar is deze waarde niet elke keer in geld uit te drukken. Boeken zijn vaak generaties lang in een familie of zijn al jaren aanwezig in een kerk, archief of een unieke privé verzameling. In al deze gevallen moet wordt er altijd gekeken naar de juiste techniek om de boeken te restaureren. Lees hier meer over de technieken die gebruikt worden door Handboekbinderij en Restauratieatelier Spitsel.